Hoe gaan we te werk

Enkele veel voorkomende klachten en syndromen;

Depressieve gevoelens, angsten, verslavingen, burn-out, dwanghandelingen en gedachten, gevoelens van zinloosheid, schuldgevoelens, agressiviteit, zenuwachtigheid, slapeloosheid, vermoeidheid, piekeren, besluiteloosheid, gevoelens van machteloosheid, geen toekomst meer zien.

Het kader waarbinnen de problemen zich voordoen heeft veelal betrekking op de relaties met anderen. Dit kunnen problemen zijn binnen de relatie met de partner, problemen met familieleden. Problemen op het werk, schoolproblemen. Onverwerkte trauma's uit de jeugdjaren, overlijden, scheiding. Problemen met seksualiteit, geaardheid, genderidentiteit. Daarnaast kan men ook met zichzelf in de knoop liggen. Onze materialistische maatschappij bestookt ons met een overvloed aan signalen die ons aanzetten om te beantwoorden aan welbepaalde ideaalbeelden. De invloed van de sociale media en de direkte omgeving kan hierbij heel dwingend zijn. Het eigen 'Ik' met zijn heel specifieke, vaak onbewuste, wensen wordt hierbij verdrongen. Dit leidt vaak tot een gevoel van leegheid. Allerlei klachten, zowel psychische als lichamelijke, zijn hier het gevolg van.

Gedurende mijn opleiding als psycholoog heb ik mij kunnen verdiepen in de verschillende therapeutische theorieën. Ik denk hierbij aan de cognitieve therapie, de gedragstherapie, de combinatie van beide en de psychoanalytische therapie.

Deze verschillende vormen komen gedurende de sessies aan bod. Als basis gebruik ik de psychoanalytische benadering. Hierbij staat het ongecensureerd spreken centraal. Er mag volop vrij geassocieerd worden. Zo komen de knelpunten het snelst aan de oppervlakte. Daarnaast wordt het denken en ook de wil bij het proces betrokken. Hierbij komen de cognitieve therapie en de gedragstherapie aan bod.

In de therapie ga ik uit van het mensbeeld zoals beschreven in de antroposofische literatuur. De geïnteresseerde lezer kan mijn masterproef hierover online nalezen op de site 'Universiteitsbibliotheek Gent'. Intikken: 'Een vergelijkende Studie tussen Psychoanalyse en Antroposofie'.